مرور رده

هواساز چند منطقه ای

هواساز چند منطقه ای کارایی زیادی دارد بنابراین مورد توجه مشتریان زیادی قرار گرفته است. این هواساز ها بیشتر برای ادارات که هر اتاق می خواهد دما و رطوبت خاصی داشته باشد به کار برده می شود.