تهویه پارکینگ

تهویه پارکینگ

سیستم تهویه پارکینگ های زیرزمینی

تهویه پارکینگ بسیار مهم می باشند و این سیستم ها می توانند گازها و دودهای خطرناک را به سرعت از مسیرهای معین کانال کشی شده به سمت بیرون هدایت کنند. به این ترتیب، محوطه از خطر آتش سوزی در امان می ماند و از انتشار آنها در هوا جلوگیری می کند. اگزاست فن و جت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید