دستگاه هواساز 6000

هواساز 6000   CFM

هواساز ۶۰۰۰   CFM و کاربردهای آن

هواساز ۶۰۰۰  CFMبرای تهویه و گردش حجم زیادی از هوا از طریق کانال کشی در سراسر فضا استفاده می شود. کنترل کننده های هوا بخشی از یک سیستم هستند که از یک چیلر با آب خنک شده یا یک واحد تغلیظ در سیستم انبساط مستقیم (DX) استفاده می کند. براساس کاربرد ، هرکدام از هواسازها […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید