مرور رده

برج خنک کننده

برج خنک کننده در تعداد بیشماری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله می توان به پتروشیمی ها ، پالایشگاه ها و همچنین ساختمان های اداری ، تجاری و همچنین مسکونی اشاره کرد و البته بسیاری از مردم با این سیستم ها آشنا هستند.